มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 089-831-7658 (คุณชัยวัฒน์), 086-253-0185 (คุณจุฑารัตน์)

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.