ข้อมูลโรงแรม-ที่พัก ที่มีบริการรถรับส่ง ระหว่างวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2561 

บริการรถรับ-ส่ง ระหว่างโรงแรมที่พักกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รถออกจากโรงแรม เวลา .......... น. ออกจากมหาวิทยาลัยฯ เวลา ......... น.

โรงแรม Leosor Hotel (โรงแรมลีโอซอ)    

    พิเศษ สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมฯ เท่านั้น ท่านสามารถสำรองห้องพักและเข้าพักได้ในราคา 1,000 บาท จากราคาปกติ 1,200 บาท (ห้องมาตรฐานพร้อมอาหารเช้า) เพียงแจ้งว่าท่านเป็นแขกผู้เข้าร่วม "การประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4"

    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสำรองห้องพักได้ที่ เว็บไซต์ http://www.leosor.com/ โทร 044-273555 หรือ 088-581-5050

    หมายเหตุ งานเลี้ยงรับรอง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 จัดที่ โรงแรม Leosor Hotel

    

    ** หากท่านต้องการใช้บริการแท็กซี่สำหรับเดินทางในตัวเมือง สามารถติดต่อได้ที่ 044-990-555 (ศูนย์แท็กซี่ โคราช)

-------------------------------------------------------

** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 089-831-7658 (คุณชัยวัฒน์), 086-253-0185 (คุณจุฑารัตน์)